ארכיון הבלוג

קודש הקודשים | יוסף כרמל

מושג הקדושה הוא הבסיס לדת ולתורה כולה, וכך הדיון בקדושת הזמן והמועד מתחבר לעיון בקדושת המקום ושניהם להבנת תפקידו של האדם בעולמו. סיכומי שיעורים המשך הרשומה

עשה התורה מטבעות מטבעות | עמיחי גורדין

שלושה חידושים מרכזיים הטמיע הרב אהרן ליכטנשטיין בעולם הישיבות: המבט הרחב על הסוגיה, ההכרה בחשיבות עולם החול והמחויבות המוחלטת ללימוד תורה. שנתיים לפטירתו המשך הרשומה

יחסים מורכבים | אריאל הורוביץ

הרב ליכטנשטיין לא כיוון את תלמידיו לעסוק במדעי היהדות והתנגד למחקר התלמוד, אך רבים מהם פנו לאפיקים אלו והפכו לחוקרים מובילים בתחומם. ארבעה תלמידים מספרים על ראש הישיבה הלמדן שידע בעל פה את הש"ס והיה בקי בספרות האנגלית, אך חשש שתלמידיו יאבדו במרחב האקדמי את המסירות ואת תחושת הקדושה המשך הרשומה

ציונות דתית אחרת | מאיר ליכטנשטיין

ההופעה החיצונית, התואר האקדמי, האידיאולוגיה השונה – במשך שנים היה אבי בגדר עוף מוזר בציונות הדתית, ורק בשנותיו האחרונות התקבל אל הקונצנזוס הציבורי
המשך הרשומה

ילדה אחת מול 700 אוטובוסים | יאיר שלג

הרבנית אסתי רוזנברג מספרת על מוסר הלימוד של אביה – הרב ליכטנשטיין – שאותו למד דווקא מעולם הספורט, על דעתו ביחס לקריאת כתובה בידי נשים ועל הסוד שבזכותו כל ילדיו המשיכו בדרכו. וגם על שנותיו האחרונות, יחסו להתנתקות והפיכתו המאוחרת לקונצנזוס רבני

המשך הרשומה

הוריד את הכלים | רון קליינמן

הרב ליכטנשטיין סירב לעלות לטיסה משום שחשש שמקומו יבוא על חשבון מישהו אחר. זיכרונות על מידת אנושיותו ועל דבריו לבחורי הישיבה שדחפו בדרכם לחדר האוכל המשך הרשומה

קודם כול מורה | אמנון בזק

השאלות המקדימות, החינוך לחשיבה שיטתית והשאיפה שהתלמידים ידעו לא רק לחזור על השיעור אלא גם ליצור בעצמם. מעבר לכל התארים, הרב ליכטנשטיין ראה את עצמו כמורה
המשך הרשומה

הסכים שלא להסכים | שרון שלום

הרב ליכטנשטיין העניק אישור הלכתי להעלאתם לארץ של בני הפלשמורה, אבל תבע מעולי אתיופיה למלא אחר דרישות הרבנות הראשית כדי לא לפרוש מן הציבור
המשך הרשומה

שיעור כללי בטרמפ | ראובן גפני

הקִרבה בינינו לבין הרב אהרן ליכטנשטיין לא הביאה לביטולה של היראה הבסיסית שלנו כלפי מי שסימל בעינינו יותר מכול את האדם המשעבד את כל כולו לשם שמים 
המשך הרשומה

מנחה חדשה | אביעד הכהן

קיבוץ חידושיו של הרב ליכטנשטיין מראה את דרכו בלמדנות ובניתוח סוגיות אנליטי, וגם חושף טפח מעולמו ההגותי והרגשי. מענה שיטתי לאופנת שו"ת הסמ"ס
המשך הרשומה