ארכיון הבלוג

הרב, ללא פילטרים | נריה גוטל

שיחותיו של הראי"ה קוק בסעודה שלישית התאפיינו בשזירת כל מקצועות התורה, כך שכל שומע ראה בהן פן אחר. הרב דרש עריכה לדבריו ובה בעת נרתע ממנה המשך הרשומה

דת ומוסר במקור אחד

תפיסת "המקור הכפול" – האלוהי והאנושישל הראי"ה קוק נמצאת ביסוד יחסו לדת, למודרנה, לתחייה וגם לחילוניות ולליברליות ומסבירה את הגותו. התרשמות כפולה מספרו החדש של הרב יואל בן־נון
המשך הרשומה

דיאלוג באקדמיא דרקיעא | שלום רוזנברג

האם שפיכות הדמים נובעת מפסיכולוגיית המוות או משאיפות הרוע? בין פרויד והראי"ה קוק המשך הרשומה

אור וחושך וערבוביה | אריאל הורוביץ

ד"ר אבינועם רוזנק מוציא ספר חדש על תלמידי הרב קוק, מנסה להבין כיצד הולכים עם תורת הרב בתוך הפוליטיקה המסוכסכת, ומבקר את האופן שבו חקרה האקדמיה הגות זו המשך הרשומה

יישום 
מבוקר / אריאל הורוביץ

הרב חגי לונדין משוכנע שהנהירה של צעירים לברסלב היא תנועה ילדותית. בשמרנות של "ישיבות הקו" הוא מזהה חשש מפירוק מערכות כללי וטוען כי "אין כיום אפשרות להנחיל את משנת הראי"ה לציבור הישראלי הרחב" המשך הרשומה

שלום על עמים רבים / משה נחמני

הרב משה אפרים אפרתי, מתלמידי הראי"ה קוק ומייסד תנועת השלום הראשונה לפני כמאה שנה, פעל להשגת שלום עולמי ברוח היהדות. קווים לדמותו המשך הרשומה

"לא נהיה מהמסתפקים במועט" / יהודה זולדן

מורכבות היחסים בין הרב קוק לבין הנהלת הקק"ל, שבפעילותה ראה 'פעולה דתית', מלמדת על יחסו לחלוצים בכלל. מסמכים הנחשפים כעת שופכים אור נוסף המשך הרשומה

להיענות לקולות חדשים / חננאל רוס

הראי"ה קוק לא חש מאוים מתורות זרות ולא ראה בהן סכנה. לשיטתו, רעיונות פורצי דרך מהווים אפשרות לפתיחת אופק חדש. על עצמיות ופתיחות המשך הרשומה