ארכיון הבלוג

דרושה קומה שנייה | עמיחי גורדין

משנת הרב קוק זוכה לפירוש ידידותי ללומדים. אך תורתו של הרב תהיה שלמה רק כשיעלו כלפיה גם קושיות וספקות  המשך הרשומה

שני רבנים ומלכוד אחד | עודד פלוס

הרב קוק נדרש להספיד את הרצל, אלא שההספד הזה עשוי היה לסכל את בחירת חותנו לכהונה הרבנית. המנכ"ל החדש של המשרד לשירותי דת על שאלת הגבולות של נושא משרה ציבורית
המשך הרשומה

הבין את האתגר שבחילוניות | רות קלדרון

בעוד הרב קוק יצר קשר מהותי עם העולם החלוצי, בנו הפנה לו עורף וייצר הסתגרות – חינוך נפרד, יישובים נפרדים, מפלגות מגזריות. קריאה אישית ואוהבת לציונות הדתית המשך הרשומה

"להוות גחלת הדורות" | יוחאי רודיק

שקידה בתורה לצד טיולים, תנועת נוער והתגייסות למחתרות. חיים כהן, דוד רזיאל ועזריאל קרליבך ותלמידים שהפכו לגדולי תורה. עדויות על ראשית ימיה של ישיבת "מרכז הרב"  המשך הרשומה

כלל ישראל והאני הקיומי | אודי אברמוביץ

חלקים גדולים ממשנת הראי"ה, הכרוכים בעידן התמימות המודרנית, הולכים ומאבדים מכוחם בקרב הציבור הדתי לאומי. ארבעה כיווני גישור בין הגותו של הראי"ה לנפש הדור הצעיר  המשך הרשומה

הרב כדמות האב | הרב שג"ר

הרב קוק הוא היוצר של הציבור הדתי לאומי. הוא המקור ועל מקור לא חולקים אלא מוסיפים נדבכים, מגלים פנים ופעמים אף פנים שלא כהלכה. זו גם הייתה תודעתו העצמית המשך הרשומה

שריד אחרון לרומנטיקה | שלום רוזנברג

האם ישנה עוד אהבה בעולם? שירו של הראי"ה קוק "לחשי ההוויה" מוצא אותה בוערת גם בעידן של ייאוש והרס עצמי
המשך הרשומה

מציע את המצפן | אריאל הורוביץ

הרב שחר רחמני מוציא את ספרו של הראי"ה קוק "לנבוכי הדור", שיותר ממאה שנה היה גנוז, מספר על התלאות והגנבות שעברו על כתב היד וטוען שבלי לימוד כתביו המרכזיים של הראי"ה אפשר לאבד את הצפון המשך הרשומה