ארכיון הבלוג

יהודית, לא הלכתית | אלעזר שטרן

 

את הזהות הלאומית והתרבותית היהודית עלינו לאמץ ולטפח במסגרת הלאום שלנו – אך את ההלכה עלינו להותיר לרשותו של היחיד ולא להשליט אותה בכוח. קריאה להפרדת ההלכה מן המדינה המשך הרשומה