ארכיון הבלוג

רק 50 מטרים
 מהאנדרטה / ישראל רוזנסון

התבוננות בשתי אנדרטאות שואה על רקע סביבתן מגלה מצבות שנועדו 
לספר את ההווה לא פחות מלזכור את העבר. הרהורי הנצחה 

המשך הרשומה