ארכיון הבלוג

מדינה עברית משפטית | נריה גוטל

חלק מהתפיסה הציונית־דתית של תחיית האומה בארצה הוא הצבת חלופת משפט עברי במקביל למשפט הישראלי. ספר חדש על דיני שליחות תורם למימושה 
המשך הרשומה