ארכיון הבלוג

תיקונה של העדה | שרון רימון  

 

השוואת פרשיית המקושש לסיפור המקלל מלמדת שלא המקושש הוא מוקד הסיפור אלא העם שסביבו. על התיקון החברתי של ישראל לאחר חטא המרגלים המשך הרשומה

הברית עודנה בתוקפה | עדיאל כהן  

מעשיו של המקושש משקפים הלך רוח שגרס כי הברית עם ה' התערערה ללא תקנה לאחר חטא המרגלים, וממילא פקעה מחויבותם לקיום מצוות ולאיסור מלאכה בשבת המשך הרשומה