ארכיון הבלוג

דברו עברית! | זיוה שמיר

מאה שנה בדיוק לאחר "ריב הלשונות", ההצעות לפתוח תוכניות לימודים באנגלית באוניברסיטאות בארץ מסכנות את עתיד התרבות הייחודית של העם העברי  המשך הרשומה