ארכיון הבלוג

היכן ר' יוחנן בן זכאי שלנו? | ידידיה צ' שטרן  

האם ניתן להתייחס אל הרשות השופטת כ"ערכאות של גויים", כפי שפסקו גדולי התורה של הציונות הדתית? על הדיסוננס בין העמדה ההלכתית לבין מציאות החיים במדינת ישראל הריבונית המשך הרשומה