ארכיון הבלוג

אורחים של סדום | שלום רוזנברג

הכנסת אורחים היא ערך מקודש, אך כשבשל כך אזרחים תמימים אינם יכולים להלך ברחובות, יש לעצור את התופעה. על ניצוצות וקליפות המשך הרשומה