ארכיון הבלוג

רוסיה זה כאן | יואב שורק

 

ההשפעה של רוסיה על החיים בארץ החלה בימי העליות החלוציות ונמשכת עד לגל העלייה האחרון. שיחה עם פרופ' ישראל ברטל, העורך הראשי של סדרת "תולדות יהודי רוסיה", על המרכיב הרוסי בדנ"א של כולנו, על משבר מדעי הרוח וגם על אופי המנהיגות בחברה הישראלית היום המשך הרשומה

"קיצונים בשני הצדדים" | אבי בקר

השאיפה המלאכותית והאובססיבית של ההיסטוריון לסימטריה ולראיית הערבים כקרבן הציונות מביאה אותו לטענה כי הערבים והיהודים עסקו באותה מידה בטבח של חפים מפשע
המשך הרשומה

מזייפי ההיסטוריה | שלום רוזנברג

אובדן ההבחנה בין אמת לשקר הוא אחד מביטוייו הטרגיים של המשולש הפוסט־מודרני, ששיאו בהכחשת השואה המשך הרשומה

ממש פה 
זה היה / כרמית ספיר ויץ

ספרים דוגמת 'מישהו לרוץ איתו' של דויד גרוסמן או 'לטרון' של רם אורן הופכים אתרים היסטוריים שכוחים לאתרי 
עלייה לרגל. מסע בעקבות המילים, בעקבות הקרבות 

המשך הרשומה

מסתורין והתגלות / נתן לופס קרדוזו

הניסיון להגדיר את 'ישראל' בדרך שבה מגדירים תופעות היסטוריות נדון מראש לכישלון. ישראל היא ישות מסתורית שלא ניתנת להסבר אלא במונחים 
א־לוהיים, והם גם התנאי להישרדותה

המשך הרשומה

תוך וקליפה: אל מעֵבר למודרניזם ופוסט-מודרניזם / אלחנן שילה

הנרטיב הפוסט-מודרני מטלטל כבר עשרות שנים את כל שהאנושות הגיעה אליו בעידן המודרני. באמצעות התבוננות שבורחת מסיסמאות, ניתן להכיל את הטוב שבו ולשמר את הישגי המודרנה

המשך הרשומה

יותר היסטוריה, פחות ספר ירמיהו / חיים נבון

הרב לאו מציג את ספר ירמיהו בדרך הפוכה מזו שבחר המחבר הקדום ובוחר בפרספקטיבה ההיסטורית. הספר הוא נדבך חשוב נוסף בעולם לימוד התנ"ך המתחדש וחיבור הולם לעולמו של הקורא החילוני המשך הרשומה

אבי האבן הירושלמית / הרצל חקק

 

תיעוד תקופת כהונתו של רונלד סטורס כמושל הראשון של ירושלים במוזיאון לתולדות הדואר והבולאות פותח צוהר לחיי העיר התוססים בראשית ימי המנדט הבריטי. למרות הביקורת עליו, סטורס מתגלה בתערוכה כבעל שאר רוח

המשך הרשומה

"מסע אל העבר" ללא תחנת מוצא / שמואל טריגאנו

הוראת ההיסטוריה במערכת החינוך הישראלית לוקה בהתעלמות מן התנ"ך כתשתית יסוד לתפיסת הקהילה ההיסטורית-פוליטית שנקראת ישראל. ההתבטלות בפני מסורות זרות פוגעת בחוסן ובזהות של הדור הבא

המשך הרשומה

מאדום ליהודה: המפעל החשמונאי בהר-חברון / נעם ארנון

הקרב המכריע של החשמונאים לדורות היה דווקא זה שנוהל על ידי יוחנן הורקנוס, כאשר הוביל את האדומים יושבי הר חברון לגיור המוני. צאצאי המתייהדים ההם נלחמו במסירות ברומאים

המשך הרשומה