ארכיון הבלוג

כשהנשמה מבינה | דוד מנחם

חלק מניגוני מירון נלמד מהערבים ששמרו על קבר רשב"י עד שיבת היהודים למקום. מנהגי פיוטים ומנגינות וגריסת ספר הזוהר לכבוד יום ההילולא

המשך הרשומה

ייחוס מוצלח / ישראל ל'

 

על דפי העיתונות החרדית קשה להעלות על הדעת שיתקיים אי פעם פולמוס באשר לייחוסו של הזוהר לר' שמעון בר יוחאי. איך להתווכח עם הצלחה?

המשך הרשומה