ארכיון הבלוג

צעיר נצחי | ישעיה שטיינברגר

רשמי שהות בצלו של הגרי"ד סולובייצ'יק, דברי תורה וגם רסיסי הומור ששמעתי ממנו בקיץ תשל"ז. כ"א שנים לפטירתו
המשך הרשומה