ארכיון הבלוג

"ברוך הכותב וישמח הקורא" / כרמיאל כהן

שאלות של צדק ומוסר במקרא בפרשנותם של קראים ושל גאונים; מנהגים שנדחו במקום אחד ונשתמרו במקומות אחרים – עדויות ודיונים מרתקים שמזמנת הגניזה המשך הרשומה