ארכיון הבלוג

מסע הנשמה אל עצמה | יהודה יפרח

 

תהליך החניכה שמעביר האר"י את תלמידו מעורר מהפך בתפיסת הסדר של תהליכי ההתפתחות הרוחנית, ומקדם לראשונה מפגש עם הרע. מפגש עם תורת הקבלה הצפתית לרגל יום פטירת האר"י בה' באב המשך הרשומה

שיטה חדשה / חביבה פדיה

בעוד שבן דורו הוותיק, הרמ"ק, התמקד בחוויה האפוקליפטית, עסק האר"י בתיקון הצופה פני עתיד. תוך עיבוד המיתוס הזוהרי לכדי שיטה יצר תורה שארגנה את תמונת היקום הא-להי והגשמי גם יחד, ובישר עידן חדש בהגות היהודית המשך הרשומה

אוטופיה לעתיד לבוא/ שלום רוזנברג

במשנת האר"י מצטייר קרח כאידיאליסט המושלם ומשה כריאליסט הזהיר. מלחמת הטוב בטוב מאוד המשך הרשומה

חיבוק הסוכה / הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר)

 

הכניסה אל הסוכה מבטאת שיבה מבוגרת של ה'אני' אל דמות האם שעטפה אותו. האדם חוזר ונאסף אל מחוזות ילדותו האינטימיים

המשך הרשומה

'תלמידים בזקנותו': מה לרשב"י ולתלמידי ר' עקיבא / אורי וייל

 

תורת ר' עקיבא, המחברת עליונים ותחתונים ומבקשת לראות את השכינה בלאומיות הישראלית, יכולה לקבל פנים קטנוניות ומסוכנות. ר' שמעון מייצג את התיקון

המשך הרשומה