ארכיון הבלוג

שני רבנים ומלכוד אחד | עודד פלוס

הרב קוק נדרש להספיד את הרצל, אלא שההספד הזה עשוי היה לסכל את בחירת חותנו לכהונה הרבנית. המנכ"ל החדש של המשרד לשירותי דת על שאלת הגבולות של נושא משרה ציבורית
המשך הרשומה