ארכיון הבלוג

דרש שהוא פשט | ביני ברויאר

עיון במדרשי חז"ל חושף שלעתים דרש שנראה רחוק מפשוטו של כתוב מוזכר מפורשות במקום אחר במקרא. ארבע דרכים 
לאפיון התופעה

המשך הרשומה