ארכיון הבלוג

חפש סימנים בדרך | שלום רוזנברג

בפרשת דרכים עלינו לבחור בהליכה בדרכיו, שהרי באחת מן הדרכים כבר "הלך" הקב"ה. תיאולוגיה של הידמות
המשך הרשומה