ארכיון הבלוג

להפסיק בגאווה / אריאל הורוביץ

שלושה כתבי עת שנסגרו לאחרונה, 'צהר' הרבני, 'מטעם' הספרותי־רדיקלי ו'תכלת' ההגותי־לאומי, ייצגו מרחבים אינטלקטואליים ותרבותיים ההולכים ונעלמים מן המרחב הישראלי. ראיון מכאיב עם 
שלושת העורכים המשך הרשומה

תוכנית עשרה צעדים לגאולה / צור ארליך

 

עשרת הדברים מהר סיני הם עקרונות יסוד מוסריים לכינונה של ציביליזציה. מתוך ניתוח מושגי מעמיק המשלב סיפורים אישיים, מוצגת השקפת העולם המקראית כבשורה רעננה

המשך הרשומה