ארכיון הבלוג

מה עשית בקיץ האחרון?  | תמר מאיר

שליח הציבור שמילותיו נענות הוא זה שמאמין בכוחן של מילים לחולל שינוי וטורח כדי להעניק לו שפע. אגדה אחת על הורדת גשמים משולבת בהרהורי הקיץ שעבר
המשך הרשומה

כולנו זקוקים לחסד / אבי-רם צורף

 

סוגיית הפתיחה של מסכת תענית מעמידה את הגשם מחוץ למשוואה של שכר ועונש, ומזכירה לאדם את ההיזקקות העמוקה והמהותית לחסד

המשך הרשומה

סובי ממטרה, הכירי יוצרך / יעקב אריאל

 

חג הסוכות מזכיר לנו כי חרף היכולת האנושית המתפתחת תמיד אנו תלויים בברכת שמים. בעקבות נבואת זכריה

המשך הרשומה

על נובמבר יבש, תענית וגשם: ירושלים תרס"ו

בתי הדין של ירושלים הכריזו על תענית, וחנוכה – שחל רק בסוף דצמבר – הביא איתו את הגשם המיוחל. טעימה של תרבות מרכז אירופית בלב הלבנט

 

ציפייה לגשם. מכתביו של ר' יוסף צבי קרליבך

המשך הרשומה

על גשם, ציונות, ונשיאינו הראשונים / יואב שורק

 

הפרוטוקול של הדיונים על שכרם של הנשיאים ויצמן ובן צבי מעלה ניחוחות של עולם ערכי שאבד, ומתחבר עם כאב הקיץ שאינו מפנה מקומו לעונת ברכת השמים

המשך הרשומה

על נובמבר יבש, תענית וגשם: ירושלים תרס"ובתי הדין של ירושלים הכריזו על תענית, וחנוכה – שחל רק בסוף דצמבר – הביא איתו את הגשם המיוחל. טעימה של תרבות מרכז אירופית בלב הלבנט

המשך הרשומה