ארכיון הבלוג

תערובת גרעינים | שמואל שטח

הגרעינים התורניים זוכים להערכה רבה ומוצדקת, שבצידה תקציבים, אך ללא הבחנה פנימית חוסות קבוצות שונות תחת המותג ועלולות לגרום לקריסתו. דרושה ביקורת עצמית המשך הרשומה