ארכיון הבלוג

ללא אחיזה / אמונה אֵלון

תלושים בודדים מוצאים להם בית בחווה קטנה בגליל, שגם בעליה – זוג עקורים מגוש קטיף – חשים תלושים בעולמם. ספר בתדר אחר המשך הרשומה