ארכיון הבלוג

הוא היה נובהרדוקער / בנימין בראון

 

ד"ר מנדל פייקאז', בוגר ישיבת נובהרדוק וחוקר ב'יד ושם', היה דמות חריגה למדי בנוף האקדמי הישראלי. הוא ראה בדורות המאוחרים של החסידות ממסד מנוון שאיבד את רוח הנעורים שלו, וזיהה בציונות את הרפואה לדרך שאבדה. לאחר שלושים לפטירתו

המשך הרשומה

מדריך הרב לחיים / עזרא אלכס הימן

 

כיצד אפשר לתרגם את הגותו הרוחנית הגבוהה והמורכבת של הראי"ה להדרכה לחיים בשפה פשוטה? תשובה לחבר מברסלב

יום אחד ישבתי עם חבריי ה'חסידיים', ודנו ביכולת לתרגם את תורת הראי"ה לשפת חיים יומיומית. חבריי טענו בפניי שבניגוד לר' נחמן, למשל, בתורת הראי"ה יש אמנם אופק רוחני מדהים, אך אין אמירה על גישה נפשית יומיומית אל החיים. הם הצליחו 'להדליק' אותי ותגובתי להם הייתה פתיחה לתרגום תורת הרב לשפת הנפש.

להלן מעט מן המעט מן הניסיון שלי לתרגם את תורת הרב, על קומותיה וחלקיה, לשפת הנפש, לעבודת הנפש שלי בפרט, בבחינת כתיבת ספר המוסר שלי. אלו אינם דברים מוחלטים האמורים למצות ולדייק את דברי הרב, אלא הניסיון האישי שלי לבטא את עבודת הנפש שאותה בניתי ושאותה אני ממשיך לבנות לעצמי, לאור התמלאותי בתורת הרב. הדברים כתובים בגוף שני, אך מכוונים אליי:

תאמין בעצמך. תבטח בעצמך, בכוחותיך, אפילו ביצריך. האמן בטבעך, תאמין בחייך, תאמין ברצונותיך. תאמין.

 אל תפחד. אל תפחד להיכשל, אל תפחד ליפול, אל תפחד לחשוב, כן, גם לחשוב לבד, אל תפחד להעז. תתגבר.

 גם במקום שכוחותיך זקוקים לריסון, אל תהדוף אותם, אל תחנוק אותם, תכבשם בעדינות, תכוונם, תרתמם, תיישרם.

 תשמח. אל תיתן לנפילות להסיט אותך משמחתך, מהאופטימיות. תשמח בצלם א-לוהים שבקרבך, תשמח בנשמה הא-לוהית הישראלית בתוכך. תשמח, אתה ברייה. אחרי שנפלת תתחרט, אך אל תשקע בחרטה. עיקר התיקון יבוא מהתרכזות בטוב שבך.

 אל תבוז לכל כישרון, אפילו טפל ופעוט. תפתח כל כישרון, כל נטייה כשרה. הכול נברא לטובה, לכול יש מקום, תמצא את מקומו והוא ייתן לך את מקומך.

 אהוב את החיים ושנא את הרבנות, את הבטלנות.

 אל תמאס בטבע. אל תמאס בעולם הזה. אל תמאס בסדרים הטבעיים האיטיים, אפילו הסיזיפיים. מצד שני, אל תשקע בהם. אל תשקע בהווה, אל תתבוסס בטבע. רצון א-לוהי נשגב יש בכולם, חשוף אותו, גלה אותו, הפרח אותו, גדל אותו, תחיה אותו. אל תתפלל לנס, תן אמון במי השילוח ההולכים לאט, תגלה את הכוונה המקורית של הדרך האיטית והמדורגת, תשמח בה, תפעל בה, תפתח ותתפתח בה, ומתוך כך, סוף הנס לבוא, אך לא כדבר המשדד ומשתק, לא כדבר הפוטר אותך מאחריות, אלא כפרי העמל, כהעצמת החיים עצמם, ואתה בתוכם.

 "ראה חיים עם אישה אשר אהבת".

 אל תפרוש מהציבור, שמח בשמחתו, הצטער בצערו. אך אל תשתעבד לחברה, אל תיפול לעין הרע, אל תאבד את ה'אני' שלך. הקדש זמן להתכנסות, להתייחדות, לבניין ולהעצמה אישית ומשפחתית, ומתוכם תתחבר אל הציבור מחדש, בריכוז, בכוחות מחודשים ונקיים.

 אל תפרוש מהמדינה. טפח את לאומיותך הישראלית, תעמיקה, תרוממה, תחשוף את שורשיה האוניברסליים, המוסריים והא-לוהיים. אל תפחד להילחם בקמים עליך, אל תפחד לאחוז בנשק, גם הם אחריתם טובה.

 תשאף היות טוב לכול, תאהב כול, כל יצור, כל אדם, ובפרט כל אדם מישראל. אל תיתן לאהבת ישראל שלך להיות שוביניסטית, צרה, לאומנית, אלא גרעין של אהבת האדם וכל יצור עלי אדמות.

 תתפלל עם כל כולך. אל תגמד את עצמך בתפילה, אל תעלים את כוחותיך בפני ריבון כול, אלא תמסור אותם, תעלה אותם, תעלה איתם, תכניעם ותכניסם תחת כנפי השכינה. "עשה רצונך רצונו".

 תלמד תורה בחפץ לב, במה שחפץ הלב. תלמד לשמה, אל תטבע בים הפרטים, אל תיפול לדקדוקי עניות, תלמד מתוך חיבור פנימה, אל עומקה האידיאלי והמוסרי של התורה, אל פנימיות התורה. אל תרפה ממנה, גם בלימוד פרטים ומעשים. אל תיכנע לזרם הבינוניות.

 אל תמהר לשלול כל תנועת חיים אישית, חברתית, עולמית. לכל תנועה המתחזקת במציאות יש מלאך העומד עליה ואומר לה 'גדל'. גלה את סוד קיומה, את פנימיותה, זרוק את קליפתה והפרח את גרעינה ופריה. כל זה בכל זמן, על אחת כמה וכמה בדור שלנו.

 טפס גבוה, אך אל תשלול את הנמוך. לך רחוק, אך אל תשכח את הקרוב. רוץ מהר, אך הושט יד לאחור, גם לאיטי.

 תצרף את הכל יחד, תכליל הכל יחד, כל החיים, כל ההיסטוריה, כל האדם, כל המדרגות, כל התנועות. "הכול יכול וכוללם יחד".