ארכיון הבלוג

התחייבות של ימי בגרות | אברהם ורות וולפיש

למרות שברית סיני עודנה מחייבת את עם ישראל, משה עורך ברית חדשה בערבות מואב. עיון בתמורה שחלה על העם מסביר את הצורך בכך המשך הרשומה

מן האוזן אל הלב | רא"ם הכהן

מוטיב השמיעה השוזר את פרשתנו נועד להעמיק את הברית שבין ישראל לקב"ה ולכונן מערכת יחסים אינטימית המתאימה לאתגרי האמונה בארץ ישראל

  המשך הרשומה

ביטול ולא התבטלות / מוטי קרפל

בתגובה ל"תורה בדרכים אחרות" מאת ישראל ברדי, גיליון שבועות
המשך הרשומה

אדום, שחור, לבן / שלום רוזנברג (לפרשת נח)

 

התביעה בברית עם נח, לשפוך את דמם של שופכי דמים, מתקשה להתממש משיקולים של הומניות וגם של אסתטיקה. הרהורים על דגלים שחורים ולבנים ועל הדם המחניף את הארץ

המשך הרשומה

התיקון הכללי / אבי דנטלסקי

 

הברית החדשה עליה ניבא ירמיה איננה צדק חברתי וגם לא הלכות ליחידים, אלא תורה ומצוות השייכות לכלל שדרות העם. דרוש מנהיג שיוליך אותנו לשם

המשך הרשומה

ההצתה המאוחרת של מתן תורה / עידו פכטר

 

התורה לא ניתנה במעמד הר סיני, אלא במהלך ארבעים השנים במדבר. את תפיסת מעמד סיני כ'מתן תורה' ואת הכתרת שבועות כ'חג מתן תורה' יש לתלות במהפך שחולל עזרא הסופר

המשך הרשומה

דרך של נאמנות לתורה / יואב שורק

הקריאה לצאת אל מעבר לאורתודוקסיה אינה ויתור על הנאמנות לתורה, אלא מימוש של הברית שבין ה' לישראל, והמשך דרכם של חז"ל וגדולי ישראל. תשתית לתפיסה הפוסט אורתודוקסית

המשך הרשומה

עבודת הדם / אהרן שטכלברג

 

פשוטו של הכתוב מלמד כי הזאת הדם על פתחי הבתים אמורה הייתה לנהוג לדורות, אך זו בוטלה בעקבות השינוי המערכתי שחוללה התורה בעבודת הקרבנות

המשך הרשומה

עבודת ה' שבהווה / אבי-רם צורף

 

מוטיב ה'עברה לשמה' האיזביצאי מעמיד מודל מחויבות דתית של ברית הנעשית מבחירה. ברית שנבחנת בכל רגע, ומכילה הכרעות ותשלום מחירים

המשך הרשומה

ההלכה כשירת רבים / אבי-רם צורף

 

צורתה הפורמלית המגבילה שואבת אליה את רוב ההתייחסויות. מעבר לחזות מטרידה זו, טמון בהלכה המפתח לקיום מוסרי, לחיבור לאומי ולחוויה דתית עמוקה. ההלכה כפי שקיבלתי מא"ד גורדון ועמנואל לוינס

המשך הרשומה

הכרה דיפלומטית / מתן גרינגר (לפרשת יתרו)

 

יתרו מביא עמו יותר מאשר עצות מנהליות או סימפתיה של חותן. עמלק היה הראשון להכות בבני ישראל, ובני הקיני היו הראשונים להכיר בהם כישות מדינית

המשך הרשומה