ארכיון הבלוג

הצלתם של יושבי הארץ | יושי פרג'ון

למרות שהארץ הובטחה לאברהם, הקב"ה מעניק אותה בברית בין הבתרים רק לזרעו. 
מסתבר שהאחראי לעיכוב איננו אלא אברהם עצמו
המשך הרשומה

חוזה על ההר | חיליק אברג'ל

היכן התרחש מעמד הברית ומה משמעותה של הבהמה המבותרת? על ברית בין הבתרים ממבט ריאלי וסמלי
המשך הרשומה

חלום ושבר: שעבוד מידי אדם / אביעזר ויס

 

לא גזרה קדומה הובילה לשעבוד ישראל במצרים כי אם רצף של טעויות טרגיות שהשליטו תרבות של אלימות ורמייה במשפחת האבות. מסה חמישית ואחרונה על דמויותיהם של אבות האומה

המשך הרשומה

כמה אפשר להתהלך עם הא-לוהים? / אביעזר ויס

 

פרשיות אברהם מספרות על ביטול האישיות והאחריות שלו אל הכרעתו הסתומה של הבורא, המגיעה לשיאה בעקידה. אחריה, אברהם יורד מן ההר, שב אל עצמו ומתחיל לחיות. קריאה מפתיעה

המשך הרשומה