ארכיון הבלוג

מעשה תנועה ואנרגיה / שלום רוזנברג

הפער התהומי שבין האדם למרכבה. 
הצצה למשל ולנמשל שבנבואת יחזקאל המשך הרשומה

השטן מחתים שעון / שלום רוזנברג

מאבקה של אמונת הייחוד לובש פנים שונות לפי האתגרים המתחלפים. מחזה בשלוש תמונות המשך הרשומה

החרב המתהפכת / שמואל פאוסט

בסיפור הראשון הוטבעה תבנית העל לכל הבא אחריו: האדם הנברא בצלם עלול להתגלות כצלם בהיכל הבורא. פתיחה מבראשית המשך הרשומה

מתפילים ומתפללים לגשם / דב ברקוביץ'

 

כשהחורף בושש מלהגיע, ניערה השרפה בכרמל אותנו, שביקשנו להחליף את הדיאלוג בין שמים לארץ בטכנולוגיה. המדע והעשייה חשובים, אבל האחריות המוסרית כרוכה בדיאלוג

המשך הרשומה