ארכיון הבלוג

פילוסוף שנשבה | נתן לופס קרדוזו

הרתיעה בימינו משפינוזה נובעת מהתפיסה שהיה לו ידע רב ביהדות, אך ההפך הוא הנכון: הוא כפר בעולמה דווקא משום שלא הכיר אותה לעומקה. הגיעה העת להסיר מעליו את החרם המשך הרשומה

להבין כל בדל משמועת רבו / חיים מאיר נריה

 

מחויבותו העמוקה של הרב משה צבי נריה זצ"ל לתורת רבו, הראי"ה קוק, הביאה אותו  לנדוד למחוזות רחוקים כדי להבינה. מסע רעיוני מרתק בעקבות פתקים מעיזבונו

המשך הרשומה