ארכיון הבלוג

לא היה ולא עתיד להיות | עמית קולא

לעתים, כשפסוקי התורה קשים ואינם ניתנים להצדקה, הפרשן נוטל חירות לעצמו לבאר ביאור חדש הרחוק מן הפשט וקרוב אל האדם. על פרשיית בן סורר ומורה והתורה שבעל פה
המשך הרשומה