ארכיון הבלוג

אקדמיזציה משתקת | אליעזר שביד

הכשל ביסוד בחינות הבגרות טמון בהשלטת המדד האקדמי על בתי הספר, השולל הוראה סובייקטיבית וערכית. תיקון הכשל הוא התנאי להצלחת הרפורמה שמקדם שר החינוך המשך הרשומה

יהדות לכולם | יעל טומשוב

בעקבות המלצות ועדת שנהר הוקמו לפני כשני עשורים תוכניות להכשרת מורים בתחום מדעי היהדות בבתי הספר החילוניים. תמונת מצב

המשך הרשומה