ארכיון הבלוג

אקדמיזציה משתקת | אליעזר שביד

הכשל ביסוד בחינות הבגרות טמון בהשלטת המדד האקדמי על בתי הספר, השולל הוראה סובייקטיבית וערכית. תיקון הכשל הוא התנאי להצלחת הרפורמה שמקדם שר החינוך המשך הרשומה

מודעות פרסומת

יהדות לכולם | יעל טומשוב

בעקבות המלצות ועדת שנהר הוקמו לפני כשני עשורים תוכניות להכשרת מורים בתחום מדעי היהדות בבתי הספר החילוניים. תמונת מצב

המשך הרשומה