ארכיון הבלוג

עבודה ותורה | דן נבון

עבודתו של הכהן הגדול, המקריב את בגדיו, מתקשרת לעבודת התשובה שלנו: הרגלים ותכונות שהם חלק מעצמנו ויש לעקרם מקרבנו. רעיונות על יום הכיפורים בזמן המקדש
המשך הרשומה

הפקדתי שומרים | כרמיאל כהן

אחת מהמצוות בנושא המקדש היא הצבת שמירה עליו. האם היא נוהגת גם בהעדרו? פרט מתוך רבים בספר בעניין העיר והמקדש 
המשך הרשומה

ירושלים האוניברסלית | משה מאיר

המקדש החדש שחג החנוכה מוביל אליו איננו יכול להיות רק של יהודים. בעקבות ישעיהו  המשך הרשומה

עזרת הנשים אינה חלק מהמקדש / יעקב אריאל

במקום קדוש יש צורך בהבדלה בין המינים. לשם התעלות רוחנית על הגברים להיפרד לזמן התפילה, אפילו מנשותיהן הכשרות. לא מדובר  בגירוי  חלילה, אלא בשאיפה לקדושה.

המשך הרשומה

משתוקקים אל הבית / מנחם מקובר

הצעד הבא בתהליך הגאולה, והחיוני לקידומו, הוא בניין בית המקדש. הכול תלוי במידת השאיפה שלנו אליו המשך הרשומה

דיוקי התקרבות / דב ברקוביץ'

ההתקרבות אל הקודש, ועבודת הקרבנות שבלבה, מחייבות דרגה גבוהה של טהרה. אף כאן יש הבדל בין עבודה כללית במקדש לעבודה פרטית בבמות, ובין מה שתלוי באדם למה שלא

 

המשך הרשומה