ארכיון הבלוג

חיזוק הרבנות הצבאית | זאב וייטמן

ה"פסק" צועד בעקבות דברי הרב גורן ואינו מתייחס לקבורת חיילים לא יהודים שהתאבדו 
או שנהרגו בתאונות דרכים, אלא רק לכאלו שמסרו נפשם למען עם ישראל המשך הרשומה

פלורליזם לא הלכתי | דוד בנבנישתי

רצונם של רבני "בית הלל" להתיר קבורת חיילים גויים בבית קברות יהודי מובן, אך תשובתם אינה עולה בקנה אחד עם דרך המשא ומתן ההלכתית המקובלת. ההזדקקות לדעת היחיד בסוגיה חושפת כי הבקשה להקל קודמת להלכה המשך הרשומה

בתגובה ל"פסק יתום" מאת דב ליברמן

 מאמרו של דב ליברמן התפרסם בגיליון פרשת דברים המשך הרשומה

פסק יתום | דב ליברמן

פסק ההלכה של רבני "בית הלל" בעניין "קדיש יתומה" הוא אג'נדה חברתית־תרבותית המבקשת לכפות עצמה על דרכי המשא־ומתן ההלכתי. כשהקשב הופך לגורם העיקרי בבירור ההלכה המשך הרשומה

קווים לאישיותו של השמאי / אבי שגיא

 

ספר שכתב פסיכיאטר ופילוסוף מוסיף כעת את הממד האישיותי לדיון על טיבה של ההלכה: הזיקה בין מבנה האישיות והחשיבה של בעלי ההלכה למשנתם. לדעת אבי שגיא יש כאן פתח חדש לפילוסופיה של ההלכה

המשך הרשומה