ארכיון הבלוג

לא בבג"ץ היא | מיכאל בריס

פסק דין שנתן הרב גורן בעניין סמכות בית הדין הרבני מציג את עצמאותו הפרשנית של הרב מול בית המשפט העליון
המשך הרשומה

יוצאות אל המרחבים | אלי חדד

סקירה הלכתית־היסטורית של מעמד הנשים בבית הדין מלמדת כי שילובן במערכת המשפט נעשה עם יציאתן למרחבים הציבוריים. הגיעה העת להכניסן אל הדרג השיפוטי

המשך הרשומה