ארכיון הבלוג

על כרחך אתה חי | חיים נבון

כשהזהות הלאומית, הדתית והמשפחתית נחלשת ונתפסת כדכאנית וערך הבחירה מתעצם, מתערערת היציבות הקבועה והבריאה ונוצרים עיוותים. בשבח הזהות ובגנות הבחרנות
המשך הרשומה

להיות חופשי | יונתן זקס

ככל שגברו הישגי האנושות שקע הדימוי העצמי של האדם. עם אבדן הנשמה אבד גם המוסר, המבוסס על חופש הבחירה שניצב ביסוד המקרא 

המשך הרשומה

שומעים ונגאלים / יואב שורק (לפרשת ניצבים)

 

פרשת התשובה שבלב פרשת 'ניצבים' מציעה דינמיקה חמקמקה של גאולה, שאין לדעת כיצד תהיה עד שתהיה; דורנו יכול לנסות ולדרוש פרשה מרגשת ונפלאה זו

המשך הרשומה