ארכיון הבלוג

הנמצא כזה איש אשר רוח א-להים בו / מירב (טובול) כהנא

 

רבי אלעזר אביחצירא זצ"ל הציג מודל נדיר של פרישות וקדושה, לצד הבנה עמוקה בעולם המעשה וחריפות תורנית יוצאת מהכלל. עדות אישית על עצותיו של קדוש שנלקח

המשך הרשומה