ארכיון הבלוג

יהודי השמש ויהודי הירח | יאיר שלג

בארי צימרמן, מראשי תנועת ההתחדשות היהודית בתנועה הקיבוצית, נפטר לאחרונה מדום לב. 
הוא לא סלח לקיבוץ שהרחיק אותו מהיהדות וביקש לעצב אותה בדרכו שלו המשך הרשומה