ארכיון הבלוג

רודולף שטיינר והיהודים: "העובדה שהיהדות עדיין קיימת היא טעות של ההיסטוריה" / ישראל קורן

פולמוס ער מתנהל בארץ ובעולם סביב שאלת יחסו של רודולף שטיינר, אבי תורת האנתרופוסופיה, ליהודים וליהדות. עיון בכתביו ובדברי הביקורת עליו מוביל למסקנה כי מדובר בהוגה אנטי־יהודי שסבר כי על היהדות לעבור מן העולם המשך הרשומה