ארכיון הבלוג

לא מנצחים את הבריאה / חיים מאיר נריה

הפילוסוף היהודי הנס יונס שלל את החלוקה בין רוח לחומר והתנגד לפיקציה המשפטית הנקראת "מוות מוחי". היעדר תרגום עברי להגותו הוא ביטוי מצער לדלותו של השיח הביו־אתי בישראל  המשך הרשומה

הפוליטיקה של הנפש / שלום רוזנברג

מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם? על הקשר ההדוק שבין פוליטיקה ואתיקה בעקבות אפלטון וריה"ל המשך הרשומה

ההלכה כשירת רבים / אבי-רם צורף

 

צורתה הפורמלית המגבילה שואבת אליה את רוב ההתייחסויות. מעבר לחזות מטרידה זו, טמון בהלכה המפתח לקיום מוסרי, לחיבור לאומי ולחוויה דתית עמוקה. ההלכה כפי שקיבלתי מא"ד גורדון ועמנואל לוינס

המשך הרשומה