ארכיון הבלוג

בין אמא 
למכונית נהדרת | אילעאי עופרן

הארץ והמדינה אינן מוצר קנייני שלנו, וממילא אין האהבה כלפיהן בלעדית לנו וגם לא תלויה בהצלחתן. על משמעות זיקתנו אל הארץ ועל המדינה כיצירה אלוהית המשך הרשומה

תקומה ותיקון / שלום רוזנברג

בשואה איבד העולם את זכות הקיום שלו, ובתקומתה של מדינת ישראל התקבלה הזדמנות נוספת. אתחלתא דגאולה במבט אוניברסלי

המשך הרשומה