ארכיון הבלוג

קדושה של מרחב וכלים | חנה גודינגר (דרייפוס)

מקום ארון הברית ומזבח העולה, המכונים בכתובים קודש קודשים, מלמדים 
על תנועה כפולה במפגש עם השכינה – אקטיביזם והקשבה המשך הרשומה