ארכיון הבלוג

דינמיקה של פנים וחוץ | אורי וייל

החוט המקשר את מאורעות הפרשה נעוץ בתחילתה, בסיפור יחסיהם של השוליים עם המרכז – במנורה, בעם ובספר התורה המשך הרשומה

מודעות פרסומת

ביכנ"ס 'משכן-שילה' בשילה / זאב ח' ארליך

 

"ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו…" (שמות כ"ה,ט).

"ועשו ארון עצי שיטים…" (שם י).

"ואת המשכן תעשה…" (שם כ"ו,א).

"ועשית את הקרשים למשכן…" (שם טו).

"ועשית פרוכת…" (שם לא).

"ועשית את המזבח…" (שם כ"ז,א).

  המשך הרשומה