ארכיון הבלוג

הגדה תרבותית / שלום רוזנברג

לימוד שפה הוא לימוד חוקים, כללי משחק, מוסר ותרבות. 
לכל אחד מארבעת הבנים יש שפה משלו המשך הרשומה

והגדת לבנך / שלום רוזנברג

 

המרכיב הבסיסי בהכנסתו של הילד אל העולם הוא בדיבור עמו, ובקליטה שלו את השפה. מכאן אנו מקבלים תשובה על השאלה האם יש זכות לחנך ומה משמעותה

המשך הרשומה

הסיפור שבלב / משה כהן

 

אופנת ההגדות מרובות הפירושים והפלפולים מסיחה את הדעת מעיקרו של ליל הסדר. יציאת מצרים היא סיפור פשוט על בחירת הקב"ה בעמו, ללא טעם וללא סיבה, ואת החוויה הקיומית הזו אנו מצווים להנחיל הלאה

המשך הרשומה