ארכיון הבלוג

ראייה רוחנית או עיוורון היסטורי? | ישראל קורן

על אף שהאנתרופוסופיה מהלכת קסם לאחרונה הרי שמבדיקת כתביו של מייסדה עולה כי לקה בעיוורון בכל הנוגע לגורל היהודים. על התנגדותו הקיצונית לציונות ומחשבותיו על קץ היהדות  המשך הרשומה