ארכיון הבלוג

הפקדתי שומרים | כרמיאל כהן

אחת מהמצוות בנושא המקדש היא הצבת שמירה עליו. האם היא נוהגת גם בהעדרו? פרט מתוך רבים בספר בעניין העיר והמקדש 
המשך הרשומה

שיקולים ערכיים / כרמיאל כהן

עניינים שונים נידונים בלמדנות וברוחב דעת וידיעה בכרך נוסף של האנציקלופדיה התלמודית. ביניהם הנוגעים הלכה למעשה המשך הרשומה