ארכיון הבלוג

תשובת המומרים | אבי בקר

הבשורה המודרנית, משוחררת מכבלי הדת, נבעה מקרב האנוסים שזהותם המורכבת הפכה לאלמנט מתסיס ומפרה, טוען ירמיהו יובל. ועדיין, זרם מעמקים קשר את חלקם אל זיכרון דת אבותיהם
המשך הרשומה