ארכיון הבלוג

על הרלוונטיות של משנת סבא / מאיר ליכטנשטיין

לא זכיתי לראות את סבי, הרב סולובייצ'יק, בשנות גדולתו, אך שימשתי אותו בזקנותו. האמון העמוק שלו במסורת הנצחית הוא מסר שרלוונטי גם לדור שלנו, הרחוק מאתגרי יהדות אמריקה של המאה הקודמת.

המשך הרשומה