ארכיון הבלוג

אבי דור המורים הסרוגים | יאיר ברקאי ויהודה ברנדס

הרב אליעזר מאיר ליפשיץ נודע במחקריו הקפדניים ובידידות עם עגנון, אך עיקר תרומתו נזקפת לייסוד בית המדרש למורים של המזרחי ולניהולו במשך שנים ארוכות. שבעים לפטירת אבי מכללות ההוראה הדתיות

המשך הרשומה