ארכיון הבלוג

להיות איש הלכה ומוסר | נדב ברמן שיפמן

הגותו של הרב ברקוביץ בנושאים עכשוויים ראויה למקום מרכזי באורתודוקסיה המודרנית. 
ספר מפלס־דרך מציע דיון הלכתי ואינטלקטואלי במשנתו  המשך הרשומה

אתיקה ותיאולוגיה בעולם חדש / מאיר רוט

הרב ברקוביץ התמודד עם הביקורת המוסרית על ההלכה ועם ריקנותו של עולם מדעי שאבדו לו מטרותיו וערכיו המוחלטים. קווים להגותו

המשך הרשומה

מהי פילוסופיה יהודית? / אליעזר ברקוביץ'

 

במאמר מכונן מציג הרב ברקוביץ את ההגות היהודית כגורם משתנה, מתאים לתקופתו, המפרש את היסודות הקבועים של היהדות – הרצון האלוהי, ישראל והתורה. נוסחה לקביעת מיהו הוגה יהודי

המשך הרשומה