ארכיון הבלוג

היסטוריה כאן ועכשיו / שלום רוזנברג

 

 הסבר הרמב"ם לחוקי התורה כמי שנועדו להיאבק באלילות זוכה למשמעות עדכנית אם הופכים את כיוון ההסתכלות

המשך הרשומה

עשה לך אות / שלום רוזנברג

 

 מול האלילות שיצרה לעצמה פסלים ותמונות קידשה היהדות את האות והמילה. מאבק היסטורי בשלושה פרקים

המשך הרשומה