ארכיון הבלוג

הזדמנות שווה לתיקון | ישעיה שטיינברגר

לאן נעלם איזכורה של התורה בימי אלול וירח האיתנים? החגים הם הזמן ליישור קו בין השכבות השונות בעם
המשך הרשומה

בחמש אותיות | רונן לוביץ

בעידן הפוסט־מודרני זוכה התשובה למשמעות אקטואלית. הרהורים על תורה ואמונה, משפחה ואחריות בתוך עולם גדוש באפשרויות גם בתחום הדתי

המשך הרשומה

מאוגוסט לאלול / ישעיה שטיינברגר

טיול ביוון מעלה את שאלת שקיעתה של האימפריה, על רקע ההתחדשות וההתרעננות הרוחנית שמצווים עלינו ימי התשובה. רשמי מסע בזמן ובמקום המשך הרשומה

לשאוב כוח מחכמי הדורות / הרב אברהם שפירא

 

חז"ל לימדו אותנו על לבם הפתוח כאולם של קודמיהם, ועל החשיבות שיש בהעמדת דמותם לנגד עינינו. ההתעוררות לתשובה של אלול מתעצמת מימי פטירתם של צדיקים

המשך הרשומה

הצעה לסליחות / שמואל שפירא

 

מבנה הסליחות האשכנזיות כולל פיוטים שאינם מובנים לציבור הרחב, וכן קטעים המשקפים מציאות שכבר עבר זמנה. את השינוי הנדרש יש לעשות במסגרת הנוסח המקובל תוך אימוץ פיוטים ממחזור הסליחות הספרדי 

המשך הרשומה