ארכיון הבלוג

החיים כאמנות / שלום רוזנברג (לפרשת ויחי)

 

מה בין אבלות על אדם לאבלות על ספר תורה? בעקבות הרב י"ד סולובייצ'יק

המשך הרשומה